موبودید با دسترسی به هزاران کانال، تبلیغ اپلیکیشن شما را در تلگرام منتشر میکند. هزینه تبلیغات ، به ازای هر نصب (CPI) محاسبه خواهد شد. از آن جا که با تبلیغات در تلگرام محتوای تبلیغاتی شما می تواند شامل متن، عکس، گیف و یا ویدئو باشد، تبلیغات بسیار هدفمند بوده و هر نصب از کیفیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

همکاری در نصب اپلیکیشن

تبلیغات نصب اپلیکیشن بر مبنای روش Cost Per Install) CPI) است. یعنی شما زمانی هزینه پرداخت می کنید که یک کاربر واقعی اپلیکیشن شما را دانلود و نصب کند. موبودید با دسترسی به هزاران کانال تلگرام، اپلیکیشن شما را در معرض نمایش میلیون ها کاربر قرار میدهد. هزینه هر نصب با توجه به قابلیت ها و موضوع اپلیکیشن، از 800 تا 2000 تومان متفاوت است که برای ارزیابی قیمت، یک روز تبلیغات آزمایشی صورت خواهد گرفت.
تبلیغات CPI در بستر تلگرام این امکان را به شما خواهد داد تا بتوانید از تمام قابلیت های تبلیغاتی مانند استفاده از متن، عکس، گیف و ویدئو برای جذب کاربران خود استفاده کنید. در نتیجه شما معرفی بهتر و جامع تری از اپلیکیشن خود ارائه خواهید کرد و علاوه بر افزایش نصب اپلیکیشن ، کیفیت هر نصب را نسبت به سایر روش های تبلیغات CPI افزایش خواهید داد.

همکاری در نصب اپلیکیشن