تبلیغات بازدیدی در کانال های تلگرام

تبلیغات بازدیدی در کانال تلگرام به معنی دیده شدن (view) بنر تبلیغاتی است.

بدین صورت که تعداد افرادی که در کانال های تلگرام تبلیغ شما را مشاهده میکنند مورد نظر است که بازدید از بنر تبلیغاتی با توجه به آمار تلگرام مشخص می گردد. دراینگونه تبلیغات میتوانید علاوه بر گذاشتن عکس، متن و لینک از شماره تلفن هم برای برقراری ارتباط مشتری استفاده کنید .

سفارش تبلیغ بازدیدی

تبلیغات کلیکی در کانال های تلگرام

تبلیغات کیلکی یعنی کلیک بر روی لینک تبلیغ شما که در غالب یک پست در کانال ها قرار میگیرد و شامل متن، عکس و لینک می باشد.

هزینه تبلیغ به تعداد سفارش کلیک شما بر روی لینک تبلیغاتی محاسبه میشود. (کلیک صحیح بر روی لینک تبلیغتان) برای ثبت تبلیغ در سایت موبودید بعد از ثبت نام میتوانید تبلیغ خود را در پنل کاربریتان ثبت کنید و برای پیگیری وضیعت تبلیغ میتوانید از همان پنل کاربری استفاده کنید. (ثبت نام در پنل کاربری رایگان می باشد)

سفارش تبلیغ کلیکی