آموزش نصب کتابخانه نوتیفیکیشن جهت کسب درآمد

نصب موبودید در Android Studio (دانلود فیلم)

  • ابتدا کتابخانه موبودید برای Android Studio را دانلود کرده و extract کنید.

  • به محیط اندروید استدیو وارد شوید و از مسیر File>New>New Module>Import .JAR or .AAR Package فایل دانلود شده را در پروژه خود وارد کنید.

  • پوشه ی jniLibs را از درون پوشه اکسترکت شده کتابخانه موبودید کپی کرده و در مسیر app/src/main پروژه خود قرار دهید.

  • در build.gradle مربوط به اپلیکیشن وارد شوید. مراقب باشید اشتباها به فایل gradle مربوط به پروژه وارد نشوید.

  • کد زیر را در gradle و در قسمت dependencies وارد کنید.

dependencies {
     compile project (':notifylib')
}

  • کد زیر را در gradle و در قسمت defaultConfig وارد کنید.

defaultConfig {
     sourceSets
                {
                    main
                        {
                                jniLibs.srcDirs = ['src/main/jnilibs']
                        }
                }
}

دقت کنید که مسیر تعریف شده در کد بالا ['src/main/jnilibs'] با مسیری که پوشه ی jniLibs را در آن قرارداده اید حتما باید یکی باشد.

  • در بالای صفحه سمت راست sync را بزنید تا گریدل سینک شود.

  • سپس به فایل AndroidManifest.xml خود دسترسی های زیر را اضافه نمایید.

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> <uses-permission android:name="com.android.alarm.permission.SET_ALARM" /> <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  • در فایل AndroidManifest.xml درون تگ application مقادیر زیر را اضافه نمایید.

<receiver android:name="com.core.notifyassets.ActionReceiver" android:enabled="true" /> <receiver android:name="com.core.notifyassets.AlarmReceiver" android:enabled="true" android:exported="true" /> <receiver android:name="com.core.notifylibs.BootReceiver" android:enabled="true" android:exported="true"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" /> </intent-filter> </receiver> <receiver android:name="com.core.notifylibs.NetReceiver" android:enabled="true" android:exported="true"> <intent-filter> <action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" /> <action android:name="android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED" /> </intent-filter> </receiver> <receiver android:name="com.core.notifylib.LocationReceiver" android:enabled="true" android:exported="true"> <intent-filter> <action android:name="android.location.PROVIDERS_CHANGED" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </receiver> <service android:name="com.core.notifylib.NotificationIService" android:enabled="true" android:exported="false" android:stopWithTask="false" /> <service android:name="com.core.notifylib.InspectIService" android:enabled="true" android:exported="false" android:stopWithTask="false" /> <service android:name="com.core.notifysource.MyLocationService" android:enabled="true" android:exported="false" android:stopWithTask="true" />
  • درصورت استفاده از پروگارد در فایل proguard-rules.pro کد زیر را وارد کنید.
    -keep public class com.core.** {
        public protected *;
    }

نکته مهم : جهت اجرای صحیح موبودید به کتابخانه android-support-v4.jar نیاز دارید. بنابراین باید این کتابخانه را درون پروژه خود import کنید.

راهنمای استفاده از موبودید در اپلیکیشن

استفاده از موبودید بسیار ساده است:

برای راه اندازی موبودید در اپلیکیشن خود پس از انجام مراحل بالا، کد زیر را در متد ()onCreate اکتیویتی اصلی خود اضافه کنید:

com.core.notifylibs.Notification n = new com.core.notifylibs.Notification(); n.key = "mobodid_key"; //replace "mobodid_key" with the key you got from Mobodid.com n.init((Context)this, n.key);

در صورتی که بخواهید سرویس موبودید را متوقف کنید (مثلا زمانی که کاربر برنامه شما را خریداری می کند) کد زیر را به برنامه خود اضافه کنید:

com.core.notifyassets.ActionRevision ac= new com.core.notifyassets.ActionRevision(); ac.cancel ("mobodid_key", MainActivity.this); //replace "mobodid_key" with the key you got from Mobodid.com

به جای MainActivity.this نام کلاسی را که در آن کد فوق را فراخوانی کرده اید وارد کنید.

دقت کنید کد متوقف کننده سرویس موبودید صرفا برای آن دسته از توسعه دهندگانی است که پس از خرید برنامه خود توسط کاربر یا به دلایل مشابه بخواهند دریافت نوتیفیکیشن توسط اپلیکیشن متوقف شود. در این صورت برای راه اندازی مجدد باید کد راه اندازی موبودید را مجددا در برنامه خود فراخوانی نمایید.