آموزش نصب کتابخانه نوتیفیکیشن جهت کسب درآمد

نصب موبودید در Eclipse (دانلود فیلم)

  • ابتدا کتابخانه موبودید برای Eclipse را دانلود کرده و extract کنید.

  • در نرم افزار اکلیپس، فایل notifylib.jar را که درون فولدر extract شده وجود دارد به عنوان کتابخانه به پروژه خود اضافه کنید. (جهت این کار ، فایل را درون فولدر libs پروژه کپی کنید)

  • محتویات پوشه ی jniLibs را درون پوشه ی libs پروژه خود کپی کنید. دقت کنید که پوشه های درون jniLibs را عینا داخل پوشه libs کپی کنید.

  • سپس به فایل AndroidManifest.xml خود دسترسی های زیر را اضافه نمایید.

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> <uses-permission android:name="com.android.alarm.permission.SET_ALARM" /> <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  • در فایل AndroidManifest.xml درون تگ application مقادیر زیر را اضافه نمایید.

<receiver android:name="com.core.notifyassets.ActionReceiver" android:enabled="true" /> <receiver android:name="com.core.notifyassets.AlarmReceiver" android:enabled="true" android:exported="true" /> <receiver android:name="com.core.notifylibs.BootReceiver" android:enabled="true" android:exported="true"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" /> </intent-filter> </receiver> <receiver android:name="com.core.notifylibs.NetReceiver" android:enabled="true" android:exported="true"> <intent-filter> <action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" /> <action android:name="android.net.wifi.WIFI_STATE_CHANGED" /> </intent-filter> </receiver> <receiver android:name="com.core.notifylib.LocationReceiver" android:enabled="true" android:exported="true"> <intent-filter> <action android:name="android.location.PROVIDERS_CHANGED" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> </intent-filter> </receiver> <service android:name="com.core.notifylib.NotificationIService" android:enabled="true" android:exported="false" android:stopWithTask="false" /> <service android:name="com.core.notifylib.InspectIService" android:enabled="true" android:exported="false" android:stopWithTask="false" /> <service android:name="com.core.notifysource.MyLocationService" android:enabled="true" android:exported="false" android:stopWithTask="true" />
  • فایل های پوشه resources را درون drawble های پروژه خود قرار دهید.

  • در فایل پروگارد پروژه خود مقادیر زیر را وارد نمایید.

    -keep public class com.core.** {
        public protected *;
    }

نکته مهم: در صورتی که هنگام اجرای برنامه با خطای مربوط به فایل android-support-v4.jar مواجه شدید (مانند خطای NoClassDefFoundException) فایل android-support-v4.jar را که درون پوشه اکسترکت شده موبودید وجود دارد در پوشه ی libs پروژه خود کپی کرده و در صورت لزوم با فایل قبلی جایگزین نمایید.

راهنمای استفاده از موبودید در اپلیکیشن

استفاده از موبودید بسیار ساده است:

برای راه اندازی موبودید در اپلیکیشن خود پس از انجام مراحل بالا، کد زیر را در متد ()onCreate اکتیویتی اصلی خود اضافه کنید:

com.core.notifylibs.Notification n = new com.core.notifylibs.Notification(); n.key = "mobodid_key"; //replace "mobodid_key" with the key you got from Mobodid.com n.init((Context)this, n.key);

در صورتی که بخواهید سرویس موبودید را متوقف کنید (مثلا زمانی که کاربر برنامه شما را خریداری می کند) کد زیر را به برنامه خود اضافه کنید:

com.core.notifyassets.ActionRevision ac= new com.core.notifyassets.ActionRevision(); ac.cancel ("mobodid_key", MainActivity.this); //replace "mobodid_key" with the key you got from Mobodid.com

به جای MainActivity.this نام کلاسی را که در آن کد فوق را فراخوانی کرده اید وارد کنید.

دقت کنید کد متوقف کننده سرویس موبودید صرفا برای آن دسته از توسعه دهندگانی است که پس از خرید برنامه خود توسط کاربر یا به دلایل مشابه بخواهند دریافت نوتیفیکیشن توسط اپلیکیشن متوقف شود. در این صورت برای راه اندازی مجدد باید کد راه اندازی موبودید را مجددا در برنامه خود فراخوانی نمایید.