کسب درآمد از موبایل

شماره تماس: 021-26291632

آی دی تلگرام: @Mobodid_help


بیشترین میزان سود دهی - تبلیغات موضوعی - همیشه تبلیغات هست - اعتبار بالای تبلیغات

چرا کسب درآمد از موبودید؟

بیشترین میزان سود دهی

موبودید با ارایه روش تبلیغات کلیکی در تلگرام باعث میشود که شما بیشترین میزان درآمد را از تلگرام داشته باشید.

تبلیغات موضوعی

شما می توانید تبلیغاتی که به کانال شما مرتبط هست را انتخاب کنید این کار باعث می شود تا اعضای کانال شما تبلیغات نا مربوط را مشاهده نکنند

همیشه تبلیغات هست

با موبودید شما دغدغه ی چانه زدن با مشتری ها را ندارید و به راحتی یک لینک تبلیغاتی را در کانال خود قرار میدهید و در پایان روز مبلغ خود را دریافت میکنید. همچنین با موبودید شما نیازی به هماهنگی و صحبت های طولانی با مشتریان را ندارید و در هر ساعتی میتوانید کسب درآمد کنید.

اعتبار بالای تبلیغات

موبودید فقط تبلیغات مشتریان و شرکت های معتبر را قبول میکند، پس شما دیگر نیازی نیست نگران تبلیغات زرد باشید و اعتبار کانال شما بسیار بالا خواهد رفت