تعرفه تبلیغات در کانال فن بیان؛مذاکره و بیزینس

فن بیان؛مذاکره و بیزینس

فن بیان؛مذاکره و بیزینس    @businesstrick

کاربران کانال

82974

توضیحات پلن
- زمان ارسال تبلیغ شما در بهترین ساعت پربیننده ارسال میشود...(ساعت 18)
- تبلیغ به مدت 2ساعت پست دوم کانال(یکی به آخر)
- بعد از ان تا صبح ساعت 10 پست سوم کانال قرارمیگیرد.و بعد هم پست ازاد و روال کار کانال....

توجه: درج اگهی استخدام مرتبط با کانال(استخدام بازاریاب؛مدیرفروش؛مسعول دفتر؛مدیرمالی) مشمول 50% تخفیف است.

ارتباط با ادمین کانال emoji hand downemoji hand downemoji hand downemoji hand downemoji hand down

id telegram @adv_admin01