تبلیغات کلیکی در تلگرام

تبلیغات کلیکی تلگرام

در تبلیغات کلیکی تلگرام لینک کانال و یا سایت شما در پست قرار می‌گیرد، در این حالت تنها زمانی هزینه تبلیغات از شما کسر خواهد شد که یک کاربر واقعی و غیرتکراری بر روی لینک شما کلیک کند. تفاوت تبلیغ کلیکی در تلگرام با سایر روشهای تبلیغات تلگرام در نحوه محاسبه هزینه است که بر اساس تعداد کلیک محاسبه می‌شود. این روش تبلیغات موبایلی از نوع تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی شما را قادر می‌سازد تا علاوه بر کنترل دقیق نسبت به بازخورد تبلیغ، بابت هزینه صرف شده نرخ مشخصی از بازدیدکننده را در اختیار داشته باشید. موبودید ابداع کننده روش تبلیغات کلیکی تلگرام ، با ارائه پنل کاربری رایگان، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که وضعیت آماری تبلیغات خودتان را پیوسته مشاهده و مدیریت کنید. تعرفه تبلیغات کلیکی تلگرام به این صورت است که هزینه تبلیغ به ازای فقط کلیک بروی لینک محتوای شما محاسبه می‌شود.

در تبلیغ کلیکی تلگرام برای اثربخشی بهتر امکان هدفگذاری موضوعی برای تبلیغ دهنده فراهم شده است.