1396/11/21

آخرین زمان بازدید یا لست سین تلگرام

آخرین بازدید یا لست سین تلگرام

آخرین بازدید یا لست سین تلگرام،  یکی از ویژگیهای تلگرام است. اگر کار تلگرام باشیم، بی‌شک با واژه لست سین یا همان Last Seen  که در فارسی به آن آخرین بازدید گفته می‌شود، آشنا هستیم. با استفاده از تنظیمات این بخش می‌توان شرایط و ضوابط بسیار متنوعی را برای نحوه نمایش زمان آخرین بازدید از اکانت تلگرام برای سایر کاربران این برنامه را در نظر گرفت.

تنظیمات آخرین بازدید تلگرام (Last Seen)

به منظور دستیابی به منوی تنظیمات لست سین در تلگرام کافیست که به شرح زیر عمل کنید:

 • برنامه تلگرام را اجرا می کنیم.
 • آیکون سه خطی موجود در گوشه سمت چپ و بالای صفحه را لمس کرده تا منوی اصلی تلگرام نمایان شود.
 • گزینه Settings را انتخاب می کنیم.
 • گزینه Privacy& Security  را انتخاب می نماییم.
 • گزینه Last Seen را لمس می نماییم.

تنظیمات آخرین بازدید تلگرام (Last Seen)

لست سین در تلگرام

last seen تلگرام

به این صورت وارد منوی تنظیمات لست سین یا آخرین بازدید تلگرام شده‌ایم.

هنگامی که با طی کردن مراحل فوق به منوی تنظیمات لیست سین (last Seen) تلگرام وارد شدیم، در بخش بالای صفحه سه گزینه قابل انتخاب است.

    آخرین زمان بازدید تلگرام    

Everybody  :

 نمایش آخرین بازدید تلگرام (Last Seen) برای تمام کاربران

اگر تمایل داریم که تمام کاربران تلگرام قادر به مشاهده آخرین زمان بازدید ما (Last Seen) باشند، کافیست که در این بخش گزینه Everybody را انتخاب کنیم.

My Contacts:

نمایش آخرین بازدید تلگرام (Last Seen) فقط برای مخاطبین

اگرمی خواهیم که زمان آخرید بازدید ما در تلگرام فقط برای افرادی نمایش داده شود که در لیست مخاطبین اکانت ما وجود دارند، باید گزینه My Contacts را انتخاب کنیم. با انتخاب این گزینه، آخرین زمان بازدید ما برای افراد ناشناس و آن دسته از کاربرانی که در لیست مخاطبین اکانت ما حضور نداشته باشند، نمایش داده نمی‌شود.

Nobody:

 مخفی کردن آخرین بازدید در تلگرام (Last Seen) برای تمام افراد

 اگر قصد داریم که آخرین بازدید خود در تلگرام را برای تمام کاربران این برنامه مخفی کنیم، باید گزینه Nobody را از لیست انتخاب می کنیم.

 

نکته: تنظیمات آخرین بازدید تلگرام (Last Seen)  دو طرفه اعمال می‌شوند! این موضوع بدین معناست که مثلا اگر ما زمان آخرین بازدید خود در تلگرام را با انتخاب گزینه Nobodyبرای سایر کاربران مخفی کنیم، خودمان هم قادر به مشاهده آخرین زمان بازدید سایر کاربران تلگرام نخواهیم بود.

در قسمت پایین این صفحه (صفحه Last Seen)، قسمت Add exceptions وجود دارد که از طریق آن می توانیم استثنایی را اعمال کنیم. به طور مثال اگر در بالای صفحه تنظیم کرده ایم که آخرین زمان بازدید ما را هیچ کس نتواند ببیند (گزینه Nobody) در اینجا می توانیم برای افرادی از لیست مخاطبین خود استثنا قایل شویم که آنها بتوانند آخرین زمان بازدید ما را ببیند. و بالعکس. در ادامه چگونگی تنظیمات را خواهیم داشت.

پنهان کردن آخرین بازدید تلگرام (Last Seen) برای مخاطبین خاص

برای انجام این کار باید:

 • در بخش بالای صفحه Last Seen،گزینه Everybodyرا انتخاب می کنیم.
 • در بخش زیرین گزینه Never Share With را لمس و از لیست مخاطبین خود آن دسته از کاربرانی را انتخاب می کنیم که تمایل نداریم زمان بازدید تلگرام ما برای آن‌ها نمایش داده شود.
 • آیکون تیک موجود در گوشه سمت راست و بالای صفحه را لمس می کنیم.
 • باز هم آیکون تیک موجود در گوشه سمت راست و بالای صفحه را انتخاب کرده تا تغییرات اعمال شده ذخیره شوند.

بنابراین با طی کردن مراحل فوق، لست سین ما برای تمام کاربران تلگرام به غیر از کاربران استثنایی که انتخاب کرده بودیم، نمایش داده می‌شود.

 

نمایش آخرین زمان بازدید تلگرام (Last Seen) برای مخاطبین خاص

می‌توانیم دقیقا حالت برعکس را هم اعمال کنیم. بدین معنا که آخرین زمان بازدید تلگرام (Last Seen) خود را برای تمام مخاطبین به جزء یک یا چند کاربر خاص پنهان نماییم. بر ای انجام این کار به شرح زیر عمل می کنیم:

 • در بخش بالای صفحه Last Seen، گزینه Nobody  را انتخاب می کنیم.
 • در بخش زیرین گزینه Always Share With  را لمس و از لیست مخاطبین خود آن دسته از کاربرانی را انتخاب میکنیم که تمایل داریم زمان بازدید تلگرام ما فقط برای آن‌ها نمایش داده شود.
 • آیکون تیک موجود در گوشه سمت راست و بالای صفحه را لمس می کنیم.
 • باز هم آیکون تیک موجود در گوشه سمت راست و بالای صفحه را انتخاب می کنیم تا تغییرات اعمال شده ذخیره شوند.

بنابراین به این صورت آخرین زمان بازدید در تلگرام (Last Seen) فقط برای افرادی نمایش داده می‌شود که آن‌ها را انتخاب کردیم. پس سایر کاربران تلگرام قادر به مشاهده لست سین ما نخواهند بود.

 

نمایش زمان آخرین بازدید در تلگرام (Last Seen) فقط برای مخاطبین به جزء چند مخاطب خاص

حالت‌های جالب‌تری هم وجود دارند که می‌توان آن‌ها را برای تنظیمات لست سین (Last Seen) یا آخرین بازدید تلگرام خود در نظر گرفت. با انتخاب گزینه My Contacts  از بالای صفحه Last Seen، در قسمت Add exceptions، دو گزینه

Always Share With(افرادی از لیست مخاطبینمان را که می خواهیم همیشه آخرین زمان بازدید تلگرام ما را ببیند، انتخاب می کنیم.)

Never Share With(افرادی از لیست مخاطبینمان را که می خواهیم هیچوقت آخرین زمان بازدید تلگرام ما را نببیند، انتخاب می کنیم.)

را خواهیم داشت.

برای مثال می‌توان زمان آخرین بازدید خود را فقط برای مخاطبین قابل نمایش کرد و در عین حال برای برخی افراد استثناء قائل شود. به طور مثال بنده 3 مخاطب با نام‌های زینب، سپیده و آذر دارم. می‌خواهم آخرین بازدید تلگرام بنده برای زینب و سپیده قابل مشاهده باشد اما آذر هیچ‌وقت قادر به دیدن آخرین زمان بازدید من نباشد. برای انجام این کار کافیست:

 • در بخش بالای صفحه Last seen، گزینه My Contactsرا انتخاب می کنیم.
 • در بخش زیرین گزینه Always Share Withرا لمس و از لیست مخاطبین خود آن دسته از کاربرانی را که تمایل داریم آخرین زمان بازدید تلگرام ما فقط برای آن‌ها نمایش داده شود، انتخاب می کنیم (با توجه به مثال، ما بایدزینب و سپیدهرا انتخاب کنیم).
 • و همینطور در بخش زیرین گزینه Never Share Withرا لمس و از لیست مخاطبین خود آن دسته از کاربرانی را که تمایل داریم آخرین زمان بازدید تلگرام ما هیچوقتبرای آن‌ها نمایش داده نشود، انتخاب می کنیم (با توجه به مثال، ما باید آذر را انتخاب کنیم).
 • آیکون تیک موجود در گوشه سمت راست و بالای صفحه را لمس می کنیم.
 • باز هم آیکون تیک موجود در گوشه سمت راست و بالای صفحه را انتخاب کرده تا تغییرات اعمال شده ذخیره شوند.

بنابراین به این صورت می‌توان تنظیمات آخرین بازدید تلگرام (Last Seen) را به گونه‌ای که تمایل داریم تنظیم کنیم.

 

 اگر به دنبال تنظیمات "آخرین زمان بازدید یا لست سین در اینستاگرام" هستید می توانید به مقاله ای با همین عنوان از موبودید مراجعه نمایید.

 

سمیه شهرآبادی

 

مطالب مرتبط:

1396/11/21

نظرات کاربران

بهار راد

آخرین زمان بازدید یا لست سین تلگرام عالی

مریم پورهمدانی

آخرین زمان بازدید یا لست سین تلگرام کاربردی بود.

مرضیه

آخرین زمان بازدید یا لست سین تلگرام بسیار جالب بود.

شیما

آخرین زمان بازدید خووب بود

رضا

آخرین زمان بازدید یا لست سین تلگرام کاربردی بود

مشاهده همه نظرها

فرم نظر سنجی