محدودیتهای اینستاگرام

محدود شدن کامنت در اینستاگرام

حتماً تاکنون برای برخی از شما پیش آمده که هنگام ارسال کامنت در اینستاگرام برای مخاطبان خود، با مشکل مواجه شوید و اینستاگرام با ارسال پیغامی تحت عنوان Comment blocked، از این کار شما جلوگیری کند. به احتمال زیاد متعجب خواهید شد که چرا این محدودیت برای شما به وجود آمده است. با ادامه‌ی این مقاله از موبودید همراه باشید تا راجع به دلایل محدود شدن کامنت در اینستاگرام و چگونگی رفع این مشکل، بیشتر بدانید.